Året som gått

Vår förening har passerat tvåårsstrecket och vi börjar få upp ångan, vi har en hemsida som fylls på vart efter och numera också en sida på LinkedIn. Gå gärna in och anslut er till den. Det är en bra kanal ut för att sprida informationen om oss och vad vi gör. En hel del har […]

Läs mer

Studiebesök på Glömstaskolan

Den 12 september 2019 ordnade TILRF ett studiebesök på Glömstaskolan i Huddinge. Vår ciceron var Åsa Rodenkirchen Machado, ansvarig arkitekt för skolan. Glömstaskolan, byggd 2015, är en av två skolor i Stockholmsområdet som sägs fungera bra för barn med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), som ADHD, Autism mm. Åsa menar att hon har velat rita en skola […]

Läs mer

Ja så var det då det här med hissar igen

På grund av vad jag har varit med om ber jag i fortsättningen alltid att få granska den plattformshiss som avses att köpas upp. Innan den köps upp. Bakgrunden är denna: I ett bostadsprojekt krävdes en utvändig, tillgänglig plattformshiss. Entreprenören köpte upp en sådan. Den hade pardörrar utan dörröppningsautomatik och entreprenören frågade hissleverantören om den […]

Läs mer

Ramplutningar, hissar och risker

Det finns ju en anledning till att tillgänglig­hets­lag­stift­ningen anger just 1:12 som maxlutning i ramper. En säker­hets­fråga helt enkelt. För att en rullstol inte ska välta. Men lagstiftningen är inte enhetlig. Nomenklaturen för platt­formshissar, SS-EN 81-41 210, säger annat… Enligt den får plattformshissar ställas ovanpå bjälk­laget med en nivåskillnad som konsekvens. Under rubriken 5.8.4.6 Sills, […]

Läs mer