Medlemsmöte i TILRF onsdagen den 27 november!

Kommittén för modernare byggregler kommer med sitt betänkande om förenklade byggregler nu i december. Vad innebär det för oss? Hur har det gått med remissen om bostadsstandarden och Arbetsplatsens utformning? Kunde du inte vara med på studiebesöket till Glömstaskolan nu i höst, men vill veta mer om det? Vad händer mer i föreningen? Det tänkte vi berätta om den 27 november kl 15.00 hos ÅWL Arkitekter.

Vårt diskussionsforum används flitigt. På medlemsmötet har vi möjlighet att diskutera live! Vilka tillgänglighetsfrågor blir ständiga diskussioner i projekten? Vilka frågor tycker du att föreningen bör driva? Mejla ämnen att diskutera till info@tilrf.se så lägger vi med dem på dagordningen. Möjlighet att delta via Skype ska finnas.

Vi ser fram emot att få träffas och prata. Vi bjuder på lätt förtäring. Anmäl dig på vår infoadress senast 22. November.

Adress:

ÅWL Arkitekter
Nytorgsgatan 30
102 62 Stockholm