Rättsfall om elcentraler visar på okunskap

Är det ett krav enl PBL och BBR att elcentralen i en bostad vara tillgänglig? Rättstvist pågår och ärendet väntar just nu på prövningstillstånd i högsta instans. På bloggsidan finns en länk till Monika Albertssons blogg om detta.