TILRF remissvar på Modernare byggregler är inskickat.

Du hittar det under Aktuellt på hemsidans första-sida eller under Remisser\Modernare byggregler på medlemssidorna.