2020-12-30

TILRF har skickat in yttrande över förslaget på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur.  YTTRANDE 2019-072424 TILRF

 

– – – – – – – – –

TILRF vill tacka de styrelsemedlemmar som avgick vid årets stämma – Björn Lundmark, Brita Gilén och Jan Hjärtberg. Det har varit jättetrevligt att jobba med er och vi hoppas att ni gör era röster hörda i föreningen i fortsättningen också!

Och så vill vi välkomna de nya krafter som har klivit in – Jenny Afvander, Per Jameson och Anneli Sundqvist. Nedan deras egna korta presentationer: