Blogg

Studiebesök på Glömstaskolan

Den 12 september 2019 ordnade TILRF ett studiebesök på Glömstaskolan i Huddinge. Vår ciceron var Åsa Rodenkirchen Machado, ansvarig arkitekt för skolan. Glömstaskolan, byggd 2015, är en av två skolor i Stockholmsområdet som sägs fungera bra för barn med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), som ADHD, Autism mm. Åsa menar att hon har velat rita en skola […]

Läs mer

Ja så var det då det här med hissar igen

På grund av vad jag har varit med om ber jag i fortsättningen alltid att få granska den plattformshiss som avses att köpas upp. Innan den köps upp. Bakgrunden är denna: I ett bostadsprojekt krävdes en utvändig, tillgänglig plattformshiss. Entreprenören köpte upp en sådan. Den hade pardörrar utan dörröppningsautomatik och entreprenören frågade hissleverantören om den […]

Läs mer

Ramplutningar, hissar och risker

Det finns ju en anledning till att tillgänglig­hets­lag­stift­ningen anger just 1:12 som maxlutning i ramper. En säker­hets­fråga helt enkelt. För att en rullstol inte ska välta. Men lagstiftningen är inte enhetlig. Nomenklaturen för platt­formshissar, SS-EN 81-41 210, säger annat… Enligt den får plattformshissar ställas ovanpå bjälk­laget med en nivåskillnad som konsekvens. Under rubriken 5.8.4.6 Sills, […]

Läs mer

Lite smått och gott

Det finns mycket att skriva om när det gäller tillgänglighet; fina exempel, intressanta resonemang, viktiga erfarenheter, men också roliga saker och riktigt tokiga saker. Lägger in en bild på det senare samt en film värd att titta på – med rullstol genom dörr. Och tills vi själva hunnit skriva lite lägger vi in några länkar […]

Läs mer