Blogg

I tillgänglighetens tjänst

Mai Almén har sedan 1960-talet jobbat med tillgänglighetsfrågor. Vill du veta mer så läs om henne på Sveriges Arkitekters blogg. Länk finns nedan. Det är också ett stycke svensk tillgänglighetshistoria. […]

Läs mer

EU-standard om plattformshissar uppfyller i praktiken inte tillgänglighetskravet

Ett av förslagen i betänkandet från kommittén för Modernare byggregler är att hänvisningar i BBR till SIS-/EU-standarder ska tas bort, förutom i vissa fall när det gäller just säkerhetsaspekter för t ex hissar och linbanor. Anledningen är bl a att Boverket inte kan ha kontroll över innehållet i det de hänvisar till eftersom standarderna kan […]

Läs mer

TILRF medlem intervjuvad i P1

Brita Gilén som sitter i TILRF:s styrelse intervjuad i P1-morgon angående förtydligande av tillgänglighetskraven i Arbetsplatsens utformning som kommer under våren: https://lnkd.in/dU3ui_5 Också ett inslag i Ekot angående detta: https://lnkd.in/d9hNPyE […]

Läs mer