2021 Bygg och bo till lägre kostnad

TILRF har skickat in remissvar på Boverkets remiss Bygg och bo till lägre kostnad. Se vårt svar nedan