Medlemsmötet 2022-10-27

 

 • Öppnande av möte
 • Information kring domen angående el-centralers placering
 • Information kring ny SIS angående utrymning med hiss
 • Frågor till diskussionsmöte
  • 1. Frågan om tillgänglighet och användbarhet för gästlägenhet och liknande bostadskomplement, som var uppe i forumet för några veckor sedan, där Boverket kommit med motstridiga rekommendationer. (Emma Linderholm):
  • 2. Kontrastkulörer på WC/RWC. Om man inte vill ha kontrastkulör lokalt bakom WC-stol och handfat, utan föreskriva en tillräckligt kontrasterande kulör på hela väggarna, men samtidigt inte göra golvet vitt eller svart utan låta även det vara halvmörkt – kan det då vara en godtagbar lösning att föreskriva att de minst 15 nedersta centimetrarna av väggkulören utförs i kontrast (minst 0.40 mot både golv och ovanförvarande vägg) för att markera övergången mellan golv och vägg? (Emma Linderholm):
  • (Linn Engman Gghsranian) :
   3. En arkitekt kom och ville ha råd om hur man bemöter beställare och fastighetsägare som har visioner från nya projekt de sett bli klara runt om i Sverige, som uppenbarligen inte uppfyller TIL-krav men ändå har blivit byggda/godkända vid en slutbesiktning. (De exempel arkitekten lämnade var främst gällande inredning och färgsättning). När den arkitekten som har en kunskap och ambition att uppfylla kraven men från flertalet beställare på flertalet orter får höra ”men de har ju kunnat göra så, varför måste vi” och samma som säkert flera TIL-sakkunniga också fått höra att ”vi borde leta reda på någon annan som inte ställer lika höga krav”. (Linn Engman Gghsranian) :
  • 11. Fråga kring armstöd vid tillgängliga toaletter. Det har på flera håll nämnts att den variant som sitter fast i toalettstolen inte godkänns pga man kan fastna och de håller eventuellt inte för tyngden att stödja sig på dom. Jag tycker det är svårt att argumentera för ett krav på andra typ av armstöd, kan bara hitta den variant som sätts i vägg. Vad jag vet är denna typ inte särskilt stabila (?) och i Byggikapp står det att en nackdel är att de inkräktar på fria manöverutrymmet bredvid toaletten. (Maria Aneljung)
  • (Obesvarade frågor från vårt diskussionsforum):
   4. Vilket fritt breddmått krävs i en svängd u-trappa för att en framtida hiss ska kunna monteras i den? Kan en stolshiss vara en ok lösning i en enskild villa?
  • 5. Har någon erfarenhet av större hisshall med flera hissar (i det här fallet 6 personhissar) där destinationssystem tillämpas, dvs att om du trycker på kallelseknapp vid en hiss så kan du inte vara säker på att det är den hissen
   som kommer komma utan systemet är sammankopplat för samtliga 6 hissar och vilken som av dessa kan komma, även hissar som ligger två hissar bort bakom ryggen från den position där du tillkallat hissen. Anser ni att detta är
   en godkänd lösning utifrån BBR i nybyggnad sjukhus i en central, publik hisshall? Jag ser det som tveksamt både utifrån personer med nedsatt rörlighet som skall hinna ta sig till och in i hissen innan dörrarna stängs och utifrån
   personer med nedsatt orienteringsförmåga.
  • 6. Funderar på storleken på utrymme för rullstolsladdning och kan egentligen inte hitta mer än ett exempel på mått (BYGG IKAPP bild 4.37) med 2.1 x 3.1 m.I texten kan man läsa att det alternativt kan finnas en plats med måtten ca
   2.5 x 2.5 m. Någon som har erfarenhet av vilka mått som egentligen krävs och som fungerar?
  • 7. Jag har varit inkopplad i ett flerbostadsprojekt där bygglovshandläggaren har synpunkter på att våtrummen är utrustade med vägghängd toalett och inbyggd cistern. I sak håller jag med och anser att hon har rätt i frågan. En infälld cistern försvårar både för ev. hjälpare och flytt i sidled när sitt-ringenhamnar nära väggen. Detta är något som jag alltid påpekar vid granskning av tex RWC, publika byggnader, vårdboenden mm. men inte i enskilda bostäder. Hur ställer ni er till denna fråga? Projektet har bett mig om ”hjälp”, men jag blir väldigt rådvill då bygglovshandläggaren i princip har rätt i sak. Hur skulle ni svara bygglovshandläggaren om ni ändå anser att en inbyggd cistern är okej i hem-miljö?
  • 8. Bygg Ikapp skriver endast “Pendeldörr/svängdörr bör utformas så att den går att se genom. Bör endast användas i utrymmen där personer som rör sig är välbekanta med dessa typer av dörrar.” Jag tänker att en pendeldörr behöver tryckas upp/hållas upp samtidigt som man tar sig genom den. Aktuellt projekt är en hemkunskapssal i högstadieskola, där verksamheten/A ritat in pendeldörr till skafferirum. Skafferiet är gemensamt för 2 st hemkunskapssalar, de har alltså var sin pendeldörr in till detta rum.
  • 9. Nu hoppas jag att ni kan hjälpa mig att en gång för alla få klart för mig vad som faktiskt gäller (om det finns något sådant) angående minimimått på lägenhetsförråd för en person. Jag har letat i tidigare diskussionstrådar här i forumet och där har jag hittat information om minimihöjd, korridorbredder och dörrbredder, och att 3 st 6M-garderober kan ersätta ett rum om minst 1 kvm för att uppfylla kravet på förvaring av säsongsutrustning för en person –men jag hittar inget om minimimått på själva förrådet.
  • 10. Behöver rådfråga er angående en fråga om avåkningsskydd. Enligt BBR 3:1222 skall ramper kompletteras med ett avåkningsskydd som är minst 40mm högt. Jag har fått frågan om en horisontell tvärliggare som sitter på 400mm höjd
   fyller samma funktion. Spontant tänker jag att det blir för stort mellanrum där ett framhjul på en rullstol kan köra förbi och fastna utanför rampens kant. Är det någon som vet exakt hur långt med en tvärliggare måste placeras för att
   fylla funktionen som avåkningsskydd? Eller måste det alltid början från 0mm?
 • Mötet avslutasas