Motioner till årsmötet senast 1 februari

Motioner som ska behandlas på årsmötet behöver styrelsen få senast den 1 februari.

Maila dem till info@tilrf.se

Besked om exakt datum och plats för årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan.