EU-standard om plattformshissar uppfyller i praktiken inte tillgänglighetskravet

Ett av förslagen i betänkandet från kommittén för Modernare byggregler är att hänvisningar i BBR till SIS-/EU-standarder ska tas bort, förutom i vissa fall när det gäller just säkerhetsaspekter för t ex hissar och linbanor. Anledningen är bl a att Boverket inte kan ha kontroll över innehållet i det de hänvisar till eftersom standarderna kan […]

Läs mer

TILRF medlem intervjuvad i P1

Brita Gilén som sitter i TILRF:s styrelse intervjuad i P1-morgon angående förtydligande av tillgänglighetskraven i Arbetsplatsens utformning som kommer under våren: https://lnkd.in/dU3ui_5 Också ett inslag i Ekot angående detta: https://lnkd.in/d9hNPyE […]

Läs mer

Kommittén för modernare byggregler har nu kommit med sitt slutbetänkande

Kommittén för modernare byggregler har nu kommit med sitt slutbetänkande idag. Finns mycket att säga om förslaget men tills vidare länkar till förslaget och det som kommittén själv skriver om det. http://modernarebyggregler.se/nyheter/forslag-pa-modernare-byggregler-lamnas-till-regeringen-2/ http://modernarebyggregler.se/wp-content/uploads/2019/12/sou-2019_68_slutlig.pdf   […]

Läs mer

Året som gått

Vår förening har passerat tvåårsstrecket och vi börjar få upp ångan, vi har en hemsida som fylls på vart efter och numera också en sida på LinkedIn. Gå gärna in och anslut er till den. Det är en bra kanal ut för att sprida informationen om oss och vad vi gör. En hel del har […]

Läs mer