OBS! Kunskapsfilmerna har som syfte att åskådliggöra hur det kan fungera som rörelsehindrad i rullstol. Filmerna är ej grundande för att göra avkall på bygglagstiftningens angivna minimimått.

Bygglagstiftningens krav omfattar långt flera personer med olika funktionsnedsättningar, än de som medverkar i filmerna. Det som fungerar för en person fungerar inte för en annan. Därför kan vissa åsikter, redogörelser och tolkningar i filmerna avvika från olika lagar och föreskrifter utifrån personlig upplevelse/ uppfattning/ funktionsförmåga. Åsikter och tolkningar i filmerna är personliga.

 

Att förflytta sig till toalettstolen

Att ta sig över en tröskel

Att åka i en ramp

Att öppna en dörr med dörrstängare

 

Att ta sig in och ut i en bil