OBS!

Kunskapsfilmerna har som syfte att åskådliggöra hur det kan fungera som rörelsehindrad i rullstol. Filmerna är ej grundande för att göra avkall på bygglagstiftningens angivna minimimått. Filmerna är inspelade under en kursdag hösten 2022.

Bygglagstiftningens krav omfattar långt flera personer med olika funktionsnedsättningar, än de som medverkar i filmerna. Det som fungerar för en person fungerar inte för en annan. Därför kan vissa åsikter, redogörelser och tolkningar i filmerna avvika från olika lagar och föreskrifter utifrån personlig upplevelse/ uppfattning/ funktionsförmåga. Åsikter och tolkningar i filmerna är personliga.

 

Att förflytta sig till toalettstolen

Att ta sig över en tröskel

Att åka i en ramp

Att öppna en dörr med dörrstängare

 

Att ta sig in och ut i en bil