Tillgänglighetssakkunnigas riksförening

Illustration: Margarita Isabel Huszár/ Accessibility Icon Vectors by Vecteezy

TILRF är en ideell, rikstäckande intresseorganisation för personer som är yrkesverksamma som certifierade sakkunniga av tillgänglighet (TIL).

Föreningens syfte är att stärka denna yrkesroll, t ex genom att föreningen

  • utgör remissinstans för TIL-relaterade utredningar/förslag från myndigheter och institutioner, som t ex Boverket, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för delaktighet, Sveriges kommuner och landsting m fl
  • befrämjar kontakt och erfarenhetsutbyte, mellan medlemmarna i syfte att skapa en samsyn i bedömningarna
  • underlättar förmedling av information till medlemmarna om förändringar i regelverk eller om relevanta domslut
  • förmedlar eller anordnar seminarier, föreläsningar och studiebesök inom tillgänglighetsområdet

Ansök om medlemskap

Du som är certifierad tillgänglighetssakkunnig är välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen här.

Anlita en certifierad tillgänglighetssakkunnig

Du som behöver en certifierad tillgänglighetssakkunnig är välkommen att söka bland våra medlemmar.