GDPR

Personuppgifterna du lämnat sparas för TILRF:s medlemshantering, men bara så länge du är medlem. De kommer endast att används för inbjudan till våra evenemang eller andra utskick inom föreningen samt för internt arbete inom TILRF och kommer aldrig att säljas eller på annat sätt lämnas ut till tredje part.