Blogginlägg från medlemmarna!

Vi tar emot ditt blogginlägg för publicering på hemsidan!
Hemsidans blogg är nu läsbar inte bara för oss medlemmar utan även för alla andra som är intresserade.
Den har gjorts offentlig för att vi ska kunna nå ut och medvetandegöra beställare och allmänhet om att tillgänglighet är viktigt och att vi finns för att bidra till att byggnader utformas tillgängliga.

Dela med dig av dina erfarenheter, om sånt du tycker är viktigt, eller roligt!

Vi bör inte “hänga ut” beställare, projektdeltagare eller andra. Om vi t ex vill varna för en produkt så kan vi göra det på ett neutralt sätt med en beskrivning av vilka funktioner som gör en sådan produkt icke tillgänglig, eller annars hur den bör vara utförd för att vara tillgänglig. Annars går det bra att vara mer specifik med produkt och tillverkare i t ex vårt diskussionsforum som ju enbart medlemmarna kan läsa.

Skicka din text och eventuella foton till info@tilrf.se.
Innan publicering kommer vi att korrekturläsa inlägget och kontrollera att TILRF kan stå för det som skrivs.
Om vi bedömer att vi behöver korta ner texten så tar vi oss rätten att göra det och vi har ju din mailadress om vi behöver komma i kontakt med dig.

Så sätt igång och skriv!

TILRF Styrelse