Kallelse Årsstämma 2024

Härmed kallas medlemmarna till ordinarie föreningsstämma i Tillgänglighetsakkunnigas Riksförening -TILRF

Fredagen den 12 april, klockan 15-ca16.30. Ingen föranmälan

 

 

Stämman hålls på teams och är öppen för alla medlemmar

Mötet börjar med en kort information om pågående förändring i regelverk och aktuella remisser