Ny EU-standard ute på remiss.

Förslaget till ny EU-standard heter prEN 17210 Accessibility and usability of the built environment – Functional requirements. Den finns publicerad på SIS-tjänsten Kommentera. Den föreslagna svenska titeln är: Utformnings- och egenskapskrav för tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö.

Följ länken nedan, registrera dig och sen kan du läsa och kommentera remissen. Du kan kommentera remissen till och med 2019-06-16 och därefter sammanställs de synpunkter som inkommit.

Remissen hittar du här.