Remissvar inskickat på Boverkets förslag till ny struktur i BBR

TILRF har skickat in remissvar på Boverkets remiss Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler. Boverket har tagit kapitel 7 om skydd mot buller i byggnader som exempel på den nya strukturen.

Svarsfil 2747-2019_TILRF 2021-04-09