TILRF kommenterar remissen Modernare Byggregler i tidningen Bygg & Teknik