Ett fall för trapparkitekten

Monika Albertsson, vice ordf TILRF, har bloggat på Sveriges Arkitekter om Boverkets förslag till ändringar av tillgänglighetsföreskrifterna.

Du kan läsa inlägget här.