Förslag på nya byggregler förvärrar trångboddheten