I tillgänglighetens tjänst

Mai Almén har sedan 1960-talet jobbat med tillgänglighetsfrågor. Vill du veta mer så läs om henne på Sveriges Arkitekters blogg. Länk finns nedan. Det är också ett stycke svensk tillgänglighetshistoria.

I tillgänglighetens tjänst