Kommittén för modernare byggregler har nu kommit med sitt slutbetänkande

Kommittén för modernare byggregler har nu kommit med sitt slutbetänkande idag. Finns mycket att säga om förslaget men tills vidare länkar till förslaget och det som kommittén själv skriver om det.

http://modernarebyggregler.se/nyheter/forslag-pa-modernare-byggregler-lamnas-till-regeringen-2/

http://modernarebyggregler.se/wp-content/uploads/2019/12/sou-2019_68_slutlig.pdf