2023 Möjligheternas byggregler

Tillgänglighetssakkunnigas riksförening (TILRF) har tagit del av remisserna från Boverket som gäller förslag till nya föreskrifter avseende Boverkets Byggregler
TILRF har inlämnat sina synpunkter och vill även förtydliga att vi avstyrker ändring av byggregelverken i sin helhet.

Nedan finns våra remissvar att läsa i sin helhet

Remissyttrande bostäders lämplighet dnr 2478-2023

Remissyttrande certifierade byggprojekteringsföretag dnr 126-2023

Remissyttrande händelse av brand i byggnader dnr 31-2022

Remissyttrande säkerhet dnr 30-2022

Remissyttrande tillgänglighet dnr 3680-2021

Remissyttrande tomter 3295-2022