Tidigare info på Medlemssidan

TACK ALLA SOM DELTOG PÅ MEDLEMSMÖTE DEN 27 OKTOBER

För er som missade mötet eller vill lyssna på detta igen så finns nu inspelningen upplagd.  Även inspelning från förra medlemsmötet finns uppladdat liksom medlemsmötet med Mai Almén

Tack även alla som skickar in frågor.

Klicka på medlemsmöten i vänstra menyn så kommer det upp en undermeny.

 

Tack till er som deltog Rullstolskurs för tillgängligehtskonsulter

Vi är glada att vår rullstolskurs för tillgänglighetskonsulter på Bosön var så uppskattad. Tack till alla som har varit med. Förhoppningsvis har vi mer förståelse för rullstolsburna efter övningar som vi utförde sittande i en rullstol.

Vi på TILRF har sett att det finns ett stort intresse och är eniga om att vi bör organisera kursen en gång till. Det kommer att ske någon gång till våren. Mer info kommer.

ÅRSSTÄMMA 2022 28 APRIL KL 15.30

Härmed kallas medlemmarna till ordinarie föreningsstämma i
Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening – TILRF.
Torsdagen den 28 april kl 15.30. Ingen föranmälan krävs.
Hela mötet sker via E-mötes-verktyget Teams.

Se Årsstämmor för relevanta dokument.

MEDLEMSMÖTE 9 MARS

Den 9 mars kl 15.30-17.00 hade vi ett TILRF medlemsmöte! Missade du mötet. Ingen fara. tryck på länken för att se inspelningen.

 

NYTT BLOGGINLÄGG

Med anledning av Boverkets pågående förslag till ändringar av föreskrifterna har Monika Albertsson, vice ordf TILRF, bloggat på tidningen Arkitekt.se – Svårt vara innovativ kring människans mått. Under fliken Blogg här på hemsidan finns länken till artikeln. Läs!

KOMMANDE AKTIVITETER

Eftersom pandemirestriktionerna nu är borttagna så börjar vi planera för de fysiska aktiviteter som vi tidigare beslutat att vi ska genomföra så snart det är möjligt. Först ut kan bli studiebesök på Liljevalchs i Stockholm för att granska hur det står till med tillgängligheten i den nya utställningslokalen. Sen har vi planer på en tillgänglighetsövning på Bosön för att bringa klarhet i vad olika typer av funktionsnedsättning innebär, vilka hjälpmedel som finns och hur de funkar, så att vi får en djupare förståelse för de krav som ställs på de miljöer vi granskar. Studiebesök till Danmarks Handicaporganisationernes hus – världens mest tillgängliga kontorshus, har funnits på dagordningen ända sedan strax före pandemin. Vi tittar på det också. Vi återkommer med mer information om aktiviteterna vartefter.

– – – – – – –

LAGRÅDSREMISS – “CERTIFIERADE BYGGPROJEKTERINGSFÖRETAG”

TILRF kommer att lämna synpunkter på lagrådsremissen.
Vi ser med mycket stor oro på hur branschen kommer att klara av att uppfylla tillgänglighetskraven om de förslag som beskrivs i remissen kommer att genomföras. Därför planerar vi att träffa några väl valda politiker och beskriva hur vi ser på detta.

Läs lagrådsremissen via länken nedan och maila dina åsikter till info@tilrf.se.

Läs lagrådsremissen här

MEDLEMSMÖTE DEN 22 SEP kl 15.00-17.00 MED MAI ALMÉN

Mai Almén

Ofta ställs vi sakkunniga inför påståenden om att ett visst arbete inte går att utföra som funktionsnedsatt. Vi vet att lagstiftningen medger ytterst få undantag, men det kan ändå vara svårt för oss att ge oss in i sådana diskussioner. Till detta möte bjöd vi in Mai Almén för att ge lite exempel på vilka arbetsuppgifter som en person med funktionsnedsättning kan utföra. Med sitt mångåriga arbete bland annat på en rehab-klinik och en hjälpmedelscentral har hon stor erfarenhet av vilka hjälpmedel som finns och hur man kan lösa olika situationer.

Läs mer om Mai Almén här

MEDLEMSMÖTET DEN 27 MAJ BLEV UPPSKATTAT

Ett 40-tal medlemmar anslöt och det är bara att konstatera – det finns verkligen så mycket att diskutera!

Bifogar anteckningarna från mötet för er som inte var med. Och det ska sägas, det finns verkligen inte alltid raka och enkla svar på alla frågor!

210527 – medlemsmöte anteckningar

Jag lägger också med den presentation TILRF hade till mötet med BIV (står lite reflektioner från det mötet längre ned här).

TILRF presentation till BIV-mötet 2021-05-20

MEDLEMSMÖTE DEN 27 MAJ

Välkomna till medlemsmötet för diskussion om allehanda tillgänglighetsrelaterade frågor!

Dagordning hittar du här: 210527 – Dagordning medlemsmöte

Mötet hålls via Teams och börjar kl 15.00 och beräknas avslutas kl 17.00. Anslut gärna 14.55. Använd länken nedan:

Klicka här om du vill delta i mötet

LYCKAT ZOOM-MÖTE TILRF – BIV (FÖRENINGEN FÖR BRANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP)

Isabel Huzar och Jenny Afvander från TILRF gjorde en mycket bra och trevlig presentation av den tolkning vi certifierade tillgänglighetssakkunniga gör av AFS 2020:1 och Magnus Nordberg, ordf i Sveriges Brandkonsultförening (BRA), presenterade den tolkning som de gör. Och båda sidor var faktiskt väldigt överens. Vi konstaterade att tillgänglighetssakkunnig ska definiera de ytor som ska vara tillgängliga i projekten och att brand löser frångängligheten utifrån det. Sen bevakar vi tillgänglighetssakkunniga att byggnadsdelarna blir utförda så att frångängligheten fungerar. Vårt samarbete med brandkonsulterna kommer att kunna bli hur bra som helst, det kändes. Mötet avslutades med en dialog mellan Brand och Tillgänglighet där många av de frågor som lämnats in av de över 200 deltagarna diskuterades. Kan nämnas att av de närvarande arbetade 23 % inom tillgänglighetssektorn. Bra uppslutning av oss!

Brandkonsulterna jobbar mycket med olika handledningar och BRA har tagit fram en vägledning till nya AFS 2020:1. Den har skickats på remiss åt olika håll, bl a till Arbetsmiljöverket som har givit ett förhandsbesked om att de bara kommer att göra smärre justeringar av ord och begrepp, så den går absolut att läsa. Lägger med den här: BRAs vägledning avseende AFS 2020.1, remissutgåva, 210505

MEDLEMSMÖTEN I MAJ!

Tid: 20 maj kl 16.15 – 18.00 – anmälan senast 18 maj.
Då är alla välkomna att vara med vid en digitalt genomförd diskussion som TILRF är inbjuda till från Föreningen för Brandteknisk Ingenjörsvetenskap (BIV).

Ämnet är – Nya Arbetsplatsens utformning.

TILRF styrelse är ombedd att ge vår syn på tillgänglighets-/frångänglighetskraven och därefter blir det möjlighet till diskussion.
Anser vi att regelverket har skärpts? I så fall på vilka områden och framförallt avseende tillgänglighet/frångänglighet. När anser vi att det är krav på tillfällig utrymningsplats? Vad är vår syn på gränsdragningen mot brandkonsulterna? Vems är ansvaret för att nya Arbetsplatsens utformning (APU) uppfylls gällande t.ex. frångänglighet?

Anmälan ska ske senast tisdag den 18 maj via länk nedan:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0XncKzcxSwS0VnpZXAaDBA
Du får sen ett bekräftelsemail där länken till själva mötet finns.

Tid: 27 maj kl 15.00 – 17.00 – Teams

Vi planerar ett medlemsmöte där vi kan diskutera aktuella frågor som kommer upp (även frågor på vår diskussionsforum) inom vår bransch.

Ni är välkomna att skicka era frågeställningar… allt Ni vill att vi tar upp och diskuterar.

Det kan vara frågor som ni redan har ställt men känner att ni inte har fått tillräckligt svar.

Skicka era frågor till medlemsansvarig@tilrf.se tom 24/5.
Vi mailar ut dagordning tillsammans med länk till mötet dagen innan medlemsmötet.

ÅRSMÖTE 2021 GENOMFÖRDES DIGITALT MED ETT 40-TAL MEDLEMMAR NÄRVARANDE 

Nya styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag och vi hade ett konstituerande möte direkt efteråt.
Vi tackar er som avgick ur styrelsen – Branka Majkic, Maria Wemme och Anneli Sundqvist. Det har varit mycket trevligt och roligt att ha fått jobba med er. Tack även till vår revisor Theresa Högman som har gjort en noggrann och bra granskning av vår ekonomi.
Och så välkomnar vi tre nya personer till styrelsen – Jenny Askåsen, Jenny Nilsson och Isabel Huszar.  Det ska bli roligt och spännande att få lära känna er och att få jobba ihop. Hoppas att vi kan träffas på riktigt snart också och inte bara digitalt! Ni är nu presenterade under fliken Styrelsens sammansättning på första sidan. Välkommen också till vår nya revisor Björn Lundmark som har varit ordförande i styrelsen för några år sen.

Vi har ett spännande år framför oss och satsar hårt på en gång – två remissvar ska fram nu under april. Och senare i år hoppas vi att vi kan våga börja planera för studieresa och andra evenemang. Vi längtar!

KALLELSE  TILL ÅRSMÖTE 2021 

Tid: Torsdag 18 mars kl 16.00 – 18.00. Anslut gärna 5 minuter innan.

Mötet kommer även i år att hållas digitalt via Teams.
Alla möteshandlingar hittar du under Årsstämmor.

Klicka här för att delta i mötet.

Direkt efter stämman följer ett konstituerande möte för dem som valts in i 2021 års styrelse.

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 2021

Medlemmarna är välkomna att skicka in motioner till årsmötet. Maila till info@tilrf.se senast 2021-02-01.

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen kommer att behandla de motioner som har inkommit och skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag kommer att skickas ut till medlemmarna tillsammans med dagordningen till årsmötet. Under årsmötet får de som har skrivit motioner möjlighet att förklara sin ståndpunkt och det ges tid för diskussion eller debatt.

YTTRANDET ÖVER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTSSTRUKTUR ÄR INSKICKAT 2020-12-30

Vi har yttrat oss över förslaget på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. Du hittar det under Remisser – 2020 Arbetsmiljöverket

SVAR FRÅN MFD ANG RIV HINDREN 2020-10-03

Såhär skrev vi till MFD:

TILRF kan konstatera följande:

 • Förordningen om statliga myndigheters ansvar SFS 2001:526 med ändring SFS 2014:135 gäller fortfarande, t ex 1 § andra stycket “Myndigheterna ska särskilt verka för att deras lokaler…. är tillgängliga…”
 • I förordningen hänvisas i 3 § till MFD ang hur insatser enl förordningen skall utformas.
 • BBR hänvisar fortfarande till Riv hindren i 3:143 Allmänt råd
 • Riv hindren går inte längre att ladda ner från er hemsida (finns inte alls nämnd, blir ingen träff alls), så de som inte har den sen tidigare kan inte skaffa den

Det finns anvisningar i Riv hindren som är kostnadsdrivande – t ex ang frångänglighet och utrymningsplatser så vi behöver klara besked:

 • Gäller informationen som finns/fanns i den fortfarande, eller gäller den inte?
 • Om den inte gäller, är det då BBR-nivån som gäller? Och på vilket sätt skall då i så fall statliga myndigheter särskilt verkar för osv?
 • Vad ska de som projekterar lokaler för statliga myndigheter stödja sig på för att uppfylla förordningen?

Det här är MFD svar:

Tack för dit mejl om vad som kommer efter Riv Hindren. Som vi berättade vid mötet för ett år sedan togs dokumentet Riv Hindren bort juli 2019 och kommer att ersättas med webbaserade vägledningar kring lagar, regler och tips om kunskap i strävan efter bästa tillgänglighet. Att Riv Hindren försvunnit innebär ingen förändring avseende gällande exempelvis BBR-krav på tillgänglighet. De krav som angavs i Riv Hindren ger fortsatt en bra nivå på tillgänglighet.

Riv hindren har aldrig varit den norm som den uppfattats som. Det är upp till varje statlig myndighet att följa de lagkrav som finns och utöver de sträva efter tillgänglighet. Nivån de väljer ligger hos dem utifrån deras tolkning av 2001:526. Sedan kan de samråda med oss om vilka insatser som bör göras. MFD har aldrig haft ett uttalat mandat att ta fram föreskrift eller göra tillsyn. D.v.s. konstruktionen är inte så juridiskt entydig så att det går att säga ”det gäller eller gäller inte”.

Detta innebär även nu att det är upp till respektive statlig myndighet att välja BBR-nivå eller högre. Så när vi utvecklat en ny vägledning så kommer det ändå att vara samma läge. Ja MFD säger att – detta är lagkrav – detta är om man vill sträva högre. Vägledningen kommer inte säga ”exakt detta är att efterleva förordning 2001:526”.

Tyvärr så har Riv Hindren inte uppdaterats i tillräcklig omfattning och i vissa fall så är det otydligt med vad som är lag, rekommendation eller tips. Parallellt med detta så har det inom t.ex. olika regioner och verksamheter utvecklats riktlinjer och checklistor som i grunden utgår från lagar och regler men skiljer sig något åt i det praktiska utförandet. En annan svaghet med Riv Hindren som visat sig är att det inte är helt klart vad som gäller vid t.ex. nybyggnad, ombyggnad, upphandling, publika- eller privata lokaler. MFD arbetar nu med att på vår webbplats kunna ersätta Riv Hindren med vägledningar och checklistor som tydligare ska kunna visa vad som är lagar och regler samt för vem och vilka situationer de gäller samt även kunna relatera till annat material utifrån bästa tillgängliga kunskap om tillgänglighet för viss verksamhet. Det grundarbete som behövs pågår nu och kommer säkert att löpa år 2020 ut.

Från Fokus Delaktighet kommer kopplingar sedan att göras till såväl de övergripande lagar och regler som gäller som till mer detaljerad information om lagar och regler vid delmoment som t.ex. fram till entrén, in genom entrén, förflyttning runt om kring i en lokal etc. Som komplement till detta kommer även fler vägledningar att tas fram.

Detta att Boverket fortsatt hänvisar till Riv hindren tar vi med oss och ska föra dialog med dem om.

MÖTE MED ARBETSMILJÖVERKET 8 dec kl 13.00
Tillsammans med representanter från Arbetsmiljöverket går vi igenom nya utgåvan av Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1.
Du som vill vara med behöver registrera dig i förväg på info@tilrf.se. Alla som har registrerat sig kommer innan mötet att få en Teams-inbjudan.

Passa på nu, att ladda med de frågor du har! Maila dina frågor till oss så att vi kan få in dem i strukturen i dagordningen.

NYA ARBETSPLATSENS UTFORMNING
Arbetsmiljöverket har tagit fram en ny upplaga 2020:1 av Arbetsplatsens utformning. Tillgänglighetskraven för arbetsplatser har tydliggjorts. I korthet kan nämnas att arbetsplatser skall utformas så att de är tillgängliga och användbara såvida inte arten av verksamhet är sådan att det inte kan krävas. Ladda hem eller beställ den på www.av.se.

OBS! OBS!

På förekommen anledning: Om du nyligen har omcertifierat dig – gå in på Boverkets hemsida och kolla att du fortfarande finns med i listan bland certifierade tillgänglighetssakkunniga. Det verkar ha varit problem med kopplingen mellan Kiwa och Boverket…

Nu har vi skickat in TILRF remissvar på remissen Modernare byggregler till Finansdepartementet. Du hittar dokumentet både under Aktuellt på hemsidans första-sida och under RemisserModernare Byggregler. Nu är det bara att hoppas att det gör skillnad. Årsstämman har hållits och protokoll kommer inom kort.

Välkomna till TILRF:s årsstämma 2020!

Pga coronapandemin så blir det i år ett digitalt möte. Tid: ons 22 april kl 15.30 Vi kommer att använda videokonferensprogrammet Zoom. Det är ett mötesprogram som inte kräver att du är registrerad användare, men du behöver ha rättigheter att låta Zoom installera en liten programsnutt på din dator. Det görs automatiskt, men du behöver tillåta detta genom att svara Ja. Om din företagsdator är låst, be din IT-avdelning om hjälp så att Zoom är installerat innan mötet börjar. Förutom det är det bara att klicka på inbjudan nedan, se till att ljudet fungerar, och så är du med. Vi startar zoom-programmet en timme innan mötet börjar, dvs kl 14.30 så att du kan logga in i förväg och kolla att allt fungerar. Kallelse och årsmöteshandlingar hittar du direkt under Årsstämmor i mapplistan till vänster. Inbjudan till  Zoom-mötet har du här: https://zoom.us/j/909080969 Meeting ID: 909 080 969 Om du istället vill delta på telefonmöte (kan vara svårare att delta i omröstningar) +46 8 5052 0017 Sweden +46 850 539 728 Sweden +46 8 4468 2488 Sweden Meeting ID: 909 080 969i91§ Find your local number: https://zoom.us/u/ac9WaKq5ln Vi ses!

Dialogmötena om Möjligheternas byggregler kommer att genomföras i digital form istället

Meddelande från Boverket idag att de fysiska dialogmötena i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå är inställda på grund av coronakrisen. Boverket återkommer till dem som anmält sig om i vilken alternativ form de kommer att kunna genomföras. Så fortsätt att anmäla er, ni som inte hunnit! 2020-03-18 Elisabeth Lundgren

Inbjudan till dialog om Möjligheternas byggregler

Jag ska försöka reda ut det här. Det pågår alltså två arbeten parallellt. Det gemensamma syftet med båda utredningarna som alltså sammanfaller i tiden, är bl a att förenkla byggreglerna. Modernare byggregler – ett betänkande av Kommittén för modernare byggregler, på uppdrag av Regeringen. Vi arbetar med att svara på denna. Remissvaret ska vara inlämnat den 15 maj. Möjligheternas byggregler – en utredning som gjorts av Boverket på uppdrag från politikerna vid en överenskommelse i januari, den s k Januariöverenskommelsen. Boverket har skickat ut inbjudan till en möte för dialog ang Möjligheternas byggregler i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Passa på och påverka! Sista dag för anmälan är 17 april. Länk till inbjudan till dialogmöte Möjligheternas byggregler: Inbjudan /Elisabeth Lundgren

Betänkandet Modernare byggregler har skickats ut på remiss!

Nu gäller det att läsa och skriva! Remissvaren skall vara Finansdepartementet till handa senast den 15 maj 2020. TILRF kommer att lämna in ett svar. Ni som vill vara med och arbeta fram svaret, maila oss på info@tilrf.se per omgående. Vem som helst kan lämna remissvar, alla remissvar väger lika tungt enligt besked från Finansdepartementet. Så vill du skriva själv så är det bara att sätta igång. Remissvar ska lämnas i Word-format via e-post till fi.sba.bb@regeringskansliet.se. Diarienummer anges: Fi2019/04318/BB. Avsändaren ska ange namn/organisation i ämnesraden och i dokumentet. Här är länken till betänkandet igen: http://modernarebyggregler.se/wp-content/uploads/2019/12/sou-2019_68_slutlig.pdf Och här är en länk till hur man skriver ett remissvar: https://www.regeringen.se/49b6b4/contentassets/b682c0e61b4c40c9ab88d227707c47b5/svara-pa-remiss—hur-och-varfor-pm-200302 /Elisabeth Lundgren

Betänkandet Modernare byggregler har kommit

Regeringen har nu tagit emot betänkandet “Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat”. En lunta på över 600 sidor. Vi läser. Och läser. Kommittén som har arbetat fram betänkandet har gjort ett noggrant arbete. Men vi blir oerhört förvånade över de slutsatser kommittén har kommit fram till.  Detaljinformationen som redovisas från intervjuer med kommuner, byggherrar, sakkunniga m fl pekar åt ett helt annat håll än mot de förslag som kommittén slutligen har lagt fram. Utan att ännu kunna påstå att vi har hunnit lusläsa och korsläsa hela betänkandet så kan vi i korthet nämna följande:

 • Kommittén har fått samstämmig information från aktörer inom projekterings- och byggsektorn att projektörernas och byggherrarnas egenkontroller i praktiken inte fungerar, att systemet inte i önskad utsträckning medför färre byggfel, att det i princip är en pappersprodukt. Likväl blir kommitténs slutsats att ändra kontrollsystemet så att det enda som kommer att finnas kvar intill ansökan om slutbesked är just byggherrarnas egenkontroll. Och så föreslås en ny myndighet som  skall ge förhandsbesked om huruvida projektet ser ut att kunna komma att uppfylla lagkraven. Men bara om byggherren så begär. Och om vi förstått detta rätt skall bedömningen ske på ett mycket tidigt stadium, redan innan bygglovshandlingar projekterats. Hur hållbart är det? Sen är det byggherrarna som är tänkta att själva se till att lagkraven följs. Vid ansökan om slutbesked ska kommunens bygglovshandläggare besiktiga. Hur kommer det att gå…?
 • Kommittén har fått överväldigande positiva signaler från kommunerna ang tilliten till och nyttan med certifierade sakkunniga. Likväl blir kommitténs slutsats att certifierade sakkunniga ska utgå ur PBL. Kommittén grundar det förslaget på bl a att det är ett problem att det är byggherrarna som idag är uppdragsgivare åt de certifierade sakkunniga. Därmed hamnar de sakkunniga i ett beroendeförhållande till sina uppdragsgivare och man kan misstänka att utlåtandena gynnar uppdragsgivarna på lagkravens bekostnad. Lösningen på det problemet är alltså att ta bort de certifierade sakkunniga och lämna intygandet till byggherrarna själva. En analys och slutsats som förvånar.
 • Kommittén föreslår att Allmänna råd i största möjliga utsträckning skall utgå ur BBR. Anledningen är att det anses vara svårt att förstå hur de allmänna råden skall tolkas. Utgör de förslag som kan bortses från eller inte? Kommittén ifrågasätter inte om rubrikens lydelse “Allmänna råd” är en del av det problemet, det vet väl varenda människa vad ett råd är? Kommittén ifrågasätter inte heller det lämpliga i att förklaringen till hur de allmänna råden ska tolkas är skriven endast i den senast tryckta upplagan av BBR. Vem hittar dit? Och så anser man att BBR inte ska ge vägledning i hur man ska, eller kan, bygga. BBR ska bara ställa kraven.
 • Kommittén föreslår att föreskrifterna i BBR skall innehålla endast funktionskrav. Man vill överlåta åt byggherrarna att själva visa att funktionskraven är uppfyllda. Mellan raderna kan man förstå att det kanske inte ännu är definierat vad funktionskrav betyder i det här sammanhanget. “Det ska gå att komma in i alla boenderum med rullstol” – det kan man tänka är ett funktionskrav, liksom “det ska gå att öppna en dörr för den som är rullstolsburen”. Har man inte kastat bort decennier av kunskap då… vi tänker på alla studier som gjorts på detta och som redovisas i t ex SS914221? Kommittén lämnar dock en liten öppning till att det i vissa fall kan behövas specifika mått, men det ska inte vara många.
 • Kommittén föreslår också att hänvisningar inte ska göras i BBR till standarder (förutom i vissa fall som rör säkerhet) eftersom standarder är kommersiella produkter, framtagna av enskilda intressenter/tillverkare. Dessutom kan de få ändrat innehåll över tid och då kan en hänvisning i BBR eventuellt vara kontroversiell. Så vi vet i dagsläget inte vad som kommer att hända med t ex det arbete som pågår med en ny utgåva av SS914221.

Regeringen kommer att välja ut vilka enskilda förslag i betänkandet som de bedömer att de vill gå vidare med. Dessa kommer ut på remiss under våren. Det lär visa sig om även förslaget att certifierade sakkunniga skall utgå kommer att vara ett sådant förslag som regeringen vill gå vidare med. Men TILRF bevakar detta och kommer under alla förhållanden att skriva ett remissvar när det är dags. Du som vill vara med och arbeta med remissvaret är välkommen att höra av dig till styrelsen på info@tilrf.se. Länken till betänkandet är     http://modernarebyggregler.se/wp-content/uploads/2019/12/sou-2019_68_slutlig.pdf Och till sist – save the date – TILRF årsmöte den 22 april kl 15.30 på Sweco i Stockholm. Vi återkommer med inbjudan och ytterligare information om det. Ha det gott! Och läs! Elisabeth Lundgren

Power Point från medlemsmötet

Här kan du läsa den Power Point vi visade på medlemsmötet den 27 november. Medlemsmöte 20191127

Medlemsmöte i TILRF onsdagen den 27 november!

Kommittén för modernare byggregler kommer med sitt betänkande om förenklade byggregler nu i december. Vad innebär det för oss? Hur har det gått med remissen om bostadsstandarden och Arbetsplatsens utformning? Kunde du inte vara med på studiebesöket till Glömstaskolan nu i höst, men vill veta mer om det? Vad händer mer i föreningen? Det tänkte vi berätta om den 27 november kl 15.00 hos ÅWL Arkitekter. Vårt diskussionsforum används flitigt. På medlemsmötet har vi möjlighet att diskutera live! Vilka tillgänglighetsfrågor blir ständiga diskussioner i projekten? Vilka frågor tycker du att föreningen bör driva? Mejla ämnen att diskutera till info@tilrf.se så lägger vi med dem på dagordningen. Möjlighet att delta via Skype ska finnas. Vi ser fram emot att få träffas och prata. Vi bjuder på lätt förtäring. Anmäl dig på vår infoadress senast 22 november. Adress: ÅWL Arkitekter Nytorgsgatan 30 102 62 Stockholm

Studiebesök Glömstaskolan i Huddinge den 12 september kl 14.00

Välkommen till studiebesök på Glömstaskolan i Huddinge den 12 september kl 14.00. Skolan är en av de få skolor i Sverige som har utformats med tanke på att den även ska fungera för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) som Autism, ADHD mm.  Något som alltmer uppmärksammas i skolmiljöer. Man har också arbetat aktivt för att skolgården ska stimulera till mycket lek och rörelse. Studiebesöken är många och det har också skrivits en del om skolan och dess pedagogiska tanke och utformning. Arkitekt Åsa Rodenkirchen Machado som har ritat skolan blir vår guide. Skolan ligger på Bergavägen 9 i Huddinge. Dit kommer du enklast genom att ta buss 740 mot Kungens kurva, från Flemingsbergs pendeltågsstation. Stig av vid Kästavägen och gå sedan den sista biten till Bergavägen 9. Vi ses vid huvudentrén. Anmälan gör du genom att svara till info@tilrf.se senast den 10 september. Läsa mer om skolan kan du göra på följande länkar. http://byggaskola.se/glomstaskolan/ https://lararnastidning.se/rasten-ingen-lek-for-gustav-sundh/ https://www.huddinge.se/glomstaskolan/om-skolan/byggnanden/

Besökscenter i Hälleskogsbrännans naturreservat

Text: Mikael Hassel Bild: Jason Strong Tillgänglighetssakkunnig: Karin Gärdenäs Sommaren 2014 antände en gnista från en markberedningsmaskin ett kalhygge och startade vad som skulle bli den största skogsbranden i modern svensk historia. I den enorma förödelsen efter branden skapades dock förutsättningar för nytt unikt liv att spira och ett naturreservat bildades på platsen, i norra Västmanland. Jag och min hund vandrade i området sommaren efter branden och jag slogs då av den unika natur som snabbt växte fram när djur och växter återtog de sönderbrända markerna. Jag ville arbeta med området. Projektet blev en hyllning till naturens återkomst med intentionen att tillgängliggöra platsen för allmänheten. Länsstyrelsen i Västmanland planerade 2016 ett besökscenter i Hälleskogsbrännan och en inbjuden tävling utlystes där pS Arkitektur deltog och vann med mitt förslag. Besökscentret placerades på Grävlingsberget, en höjd centralt i naturreservatet. Projektet ryggrad är en vandring på en spång uppför Grävlingsberget där man genom olika ingrepp såsom uteklassrum och utsiktstorn erbjuds utsikt över naturen, kontemplationsmöjligheter samt information kring brandförloppet och naturens återhämtning. En uttalad önskan i projektet var att tillgängliggöra den unika naturen och platsen för alla. Och samtidigt låta besökarna få ut så mycket av upplevelsen som möjligt. Jag ville att tillgänglighetsanpassningen skulle ske utan att bli uppenbar. Den tillgänglighetsanpassade spången uppför berget har, där höjden över mark tillåter, endast räcke på ena sidan och avkörningsskydd på den andra. Detta för att rullstolsburna och barn ska få känslan att gå i naturen, inte se den genom ett nät. För att ge ytterligare stöd har en extra handledare på räcket lagts till på 70 cm höjd. Spångens första anhalt är uteklassrummet. Byggnaden består av en servicedel med rwc och vedförråd. Taket har dragits ut, nocken är vriden och ena sidan på taket har böjts ned och möter på så vis spången. På taket bildas då en gradäng för större grupper att sitta på. Räcket vid gradängens ena sida dragits tillbaka för att låta personer som inte kan gå upp på gradängen ändå sitta i gemenskap med sina medbesökare. Under gradängen finns en väderskyddad grillplats med väggfasta bänkar. Bänken har i ena änden ett tidigare avslut vilket ger sittplats för rullstolsburna utmed samma vägg som övriga platser, utan att adressera ytan som speciell för den som inte tänker på den. Den generösa plattformen runt byggnaden och den intilliggande informationscentralen gör att man med t ex rullstol kan ta till sig både informationen, byggnaden och naturen från alla håll. Det svarta räckets skarpa kontrast mot träets naturliga färg, en hälsning till de sotsvarta stammar som står i landskapet, skapar god orienterbarhet i projektets olika delar. Informationsplatserna utmed spången har bänkar för vila av trötta ben och informationsskyltarna är anpassade för att kunna läsas sittande utan att störa utsikten. Varje informationsplats har utrymme för t ex rullator bredvid den fasta bänken. Extra plats är också inritad bredvid den ytan, för att ge passage till fler besökare fram till informationsskyltarna. Detta för en generösare och mer inkluderande känsla. Spången avslutas med en tillgänglighetsanpassad utsiktsplats bredvid utsiktstornet. Här har man en mäktig utsikt över den brandskadade skogen. Från utsiktsplatsen har man även kontakt med eventuella medbesökare som valt att gå upp i utsiktstornet. Stannar en person på bänkarna på utsiktsplatsen kan man både prata med och vinka till övriga i gruppen som begett sig upp i utsiktstornet. Det skapar en känsla av gemenskap och delaktighet även om man utforskar olika delar av projektet. En förhoppning med projektet har, ända sedan min första vandring i området, varit att möjliggöra för så många som möjligt att på ett hållbart och lättillgängligt sätt få möjligheten att upptäcka denna unika plats. Jag hoppas därmed sprida min fascination för naturen vidare till andra. Projektet har tilldelats Västmanlands Arkitekturpris 2019 samt är nominerat till Sienapriset 2019. ”Att med form och material lösa en besöksfunktion med bra tillgänglighet på det sätt som är gjort bör belönas med ett arkitekturpris.” / Utdrag ur nomineringstexten till Västmanlands Arkitekturpris

– – – – – – – – – – –

Tack alla medlemmar för era synpunkter och ert engagemang ang bostadens utformning!

Sammanställningen av remissvaret utformning pågår. Många bra synpunkter har inkommit. Ytterligare en remiss från SIS finns nu ute, denna gång är det en ny europastandard som handlar om tillgänglighet. Vill du kika på hur den ser ut och kanske även komma med kommentarer kan du gå in på nedanstående länk och registrera dig. TILRF kommer inte i detta falla att göra ett samlat remissvar. Trots de är det ju viktigt att kloka synpunkter kommer in, så svara gärna på remissen individuellt. Sommaren närmar sig, även om det just nu är rätt kallt ute, förutom ovan har vi hunnit med att svara på en remiss från Arbetsmiljöverket angående Arbetsplatsens utformning. Vi har också gjort ett mycket trevligt studiebesök på den numera nyrenoverade och tillgänglighetsanpassade Gustav Vasas kyrka vid Odenplan. Det i samband med årsmötet. Mer om det kan du läsa på våra medlemssidor. Till hösten håller vi på att planera nya aktiviteter. Först ut är Glömstaskolan i Huddinge. Åsa Rodenkirchen Machado som är arkitekt kommer att visa och berätta. Skolan är utformad för att också fungera för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Dagens skolmiljöer fungerar inte för dessa barn utan de stannar ofta hemma, vilket är ett växande problem. Den 12 september kl. 14.00 kommer besöket att bli. Mer information kommer. Hur ser en kontrollansvarig på byggprocessen och hur fungerar samarbetet mellan dem och oss som är sakkunniga? Det tycker vi är värt att diskutera. En träff med TILRF, KARF (Kontrollansvarigas riksförbund) och SBR (Sveriges byggnadsingenjörer) är planerad i november. Tid och agenda är inte satt ännu, mer information kommer. Länk till förslag till ny EU-std http://kommentera.sis.se/Home/Details/6880 Länk till Glömstaskolans hemsida https://www.huddinge.se/glomstaskolan Styrelsen önskar trevlig sommar!

Rapport från studiebesök i Gustav Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm

Tjugo förväntansfulla medlemmar närvarade vid det intressanta studiebesöket i Gustav Vasa kyrka i samband med årsmötet den 10 april 2019. Två av våra medlemmar – Ann Lagerheim och Karin Gärdenäs har varit delaktiga som tillgänglighetssakkunniga. Projektet fick S:t Julianpriset 2018, belönat för just avsevärt förbättrad tillgänglighet. Vi bländades väl alla av kyrkans altaruppsats, ursprungligen från 1728, alltså långt innan Gustav Vasa kyrkas tillkomst och invigning år 1906. Altaruppsatsen var egentligen avsedd för Uppsala domkyrka men det blev sen inte aktuellt att använda den där utan den magasinerades och kom sen till Gustav Vasa kyrka istället. Mona Andersson Lantzourakis, arkitekt på AIX Arkitekter AB, och kyrkoherde Åke Nordström berättade om renoveringen. Anläggande av ledstråk i kyrkan och även utanför kyrkan rönte hårt motstånd från både antikvarie och kyrka. Utförandet i kyrkosalen blev slutligen en kompromiss – en mellangrå, matt och sträv plattrad i de annars polerade stenytorna. Kontrastskillnaden motsvarar inte BBR-kravet och taktiliteten är inte så tydlig, men den här lösningen var det man kunde enas om i det här sammanhanget. Koret har tillgängliggjorts med plattformshiss från Guldmann. Trappan intill har utförts kontrasterande i sin helhet, på samma sätt som man gör i Finland. För att uppfylla våra svenska krav på markering även av bjälklagsframkanten har fått en borttagbar kontrastmarkering eftersom man av antikvariska skäl inte kunde acceptera en permanent åverkan på bjälklaget. Tillgänglighetssakkunniga som medverkat under renoveringen har varit Anne Lagerheim, AIX Arkitekter AB och Karin Gärdenäs, Karla Arkitekter AB. Här demonstrerar de plattformshissen. Många kompromisser har fått göras med hänsyn till både till kyrkans byggnadstekniska förutsättningar och dess stora kulturhistoriska värde. Man har gjort så bra det gått helt enkelt. Tillgängligheten till kyrkans samtliga våningar har lösts med hiss som når även columbariets två plan under mark med en av Europas största gravplatser för urnor. Innanför skjutdörrarna av trä finns hissdörrarna. Rampen utgör inte en tillgänglig väg in till kyrksalen, utan är endast till för frångängligheten.

~ TACK FÖR ETT FINT STUDIEBESÖK ~

Årsstämma och studiebesök 10 april!

Vi börjar med en visning av Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm som fick S:t Julianpriset 2018.  Priset delas ut av Stockholms stad för att belöna arbeten som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället. Gustaf Vasa kyrka fick priset i kategorin fysisk tillgänglighet. Renoveringsarbetena har pågått under 2016–2017. Kyrkan har fått ny belysning, nya system för el och värme, tre nya hissar har installerats och lokaler för kontor och vaktmästeri har förbättrats. Sten har konserverats, guldornament omförgyllts och vaxats och träfönster renoverats med nya energisnåla innerglas. Tillgängligheten för alla och brandskyddet har också förbättrats. Ansvarig arkitekt har Mona Lantzourakis, AIX, varit och sakkunnig i tillgänglighet Anne Lagerheim och Karin Gärdenäs. Mona Lantzourakis kommer att visa och berätta om arbetena som har gjorts. Därefter blir det årsmöte i kyrkans lokaler. Vi bjuder på en enklare förtäring. Möjlighet att ansluta sig via Skype kommer förhoppningsvis att finnas. Visning av kyrkan börjar kl. 17.00. Vi träffas vid entrén till kyrkan, Karlbergsvägen 5. Årsmötesförhandlingarna tar därefter vid cirka 17.30 i Gustaf Vasas församlingsvåning, Västmannagatan 63, 1 tr. T-bana eller pendeltåg till Odenplan är bästa kollektiva färdmedel att ta sig dit. Det finns också ett flertal bussar man kan ta. Anmälan görs senast den 4 april på info@tilrf.se Styrelsen – TILRF KALLELSE OCH DAGORDNING Härmed kallas medlemmarna till ordinarie föreningsstämma i Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening – TILRF. Onsdagen den 10 april kl 17.30, Församlingsvåningen Gustaf Vasas kyrka, Västmannagatan 63, 1 tr. Visning av renoveringsarbetena av Gustaf Vasas kyrka vid Odenplan från 17.00.

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 3. Fråga om stämman har blivit behörigt utlyst.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår
 7. Revisionsberättelse
 8. Fastställande av det ekonomiska resultatet
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande på ett år
 11. Val av ledamöter till styrelsen på ett/två år
 12. Val av en suppleant/ -er på ett/två år
 13. Val av revisor/-er och revisorssuppleant/-er
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av medlemsavgifter/serviceavgifter
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år
 17. Ersättningar till styrelse och revisorer
 18. Propositioner från styrelsen
 19. Motioner från medlemmarna
 20. Övriga ärenden enligt den utsända dagordningen

20.1 Information från styrelsen 20.2 Övriga frågor

 1. Stämmans avslutning

Stämmohandlingar skickas ut separat.

AFS:en ska uppdateras. Yttrande skickat.

TILRF har skickat in ett yttrande på Arbetsmiljöverkets remiss om uppdatering av arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. Remiss och yttrande finns att läsa här

Välkommen!

Hoppas du ska ha nytta av hemsidan i ditt arbete som certifierad tillgänglighetssakkunnig. Till höger på sidan finns en del användbara länkar och till vänster finns medlemmarnas undersidor med Blogg, Diskussionsforum och TILRF’s engagemang för förbättring av lagstiftningen. Hör gärna av dig om det är något du saknar, så kan vi försöka ordna det. Mail skickar du till info@tilrf.se.

Diskussionsforumet

Välkommen att diskutera tillgänglighet i vårt diskussionsforum! Nya inlägg, frågor och svar, skickas automatiskt ut till alla medlemmar, till den mailadress som angivits medlemsansökan. Vi ser fram emot diskussioner som vi alla kommer att ha nytta av i vårt tillgänglighetsarbete.