Mötet med Mai Almén 2021-09-22

Ofta ställs vi sakkunniga inför påståenden om att ett visst arbete inte går att utföra som funktionsnedsatt. Vi vet att lagstiftningen medger ytterst få undantag, men det kan ändå vara svårt för oss att ge oss in i sådana diskussioner. Till detta medlemsmötet bjöds Mai Almén in för att ge lite exempel på vilka arbetsuppgifter som en person med funktionsnedsättning kan utföra. Med sitt mångåriga arbete bland annat på en rehab-klinik och en hjälpmedelscentral har hon stor erfarenhet av vilka hjälpmedel som finns och hur man kan lösa olika situationer.

Mai Alméns presentation