Vill du hjälpa till med Remisser

Under våren kommer remisser och förslag på utformningen av de nya byggreglerna att släppas för att granskas.

Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att delta i detta arbete och hjälpa oss att påverka de nya föreskrifterna.

Skicka intresseanmälan till info@tilrf.se och märk mailet med TILRF – intresseanmälan remissarbete