Oklara föreskrifter diskriminerar

Medan gående enligt Boverkets byggregler har tillgång till två utrymningsplatser vid brand har rullstolsburna bara en. Det framkommer i en mejlväxling mellan Boverket och en brandkonsult som Monika Albertsson återger i den här bloggen.