2020 Arbetsmiljöverket – ny struktur

TILRF har skickat in remissyttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. Du hittar dokumentet här nedanför. Vi har valt att även lägga ut det publikt på hemsidans första-sida under Aktuellt.