2021 MFD “Att tillgängliggöra lokaler, inredning och utrustning”

TILRF har skickat remissvar till MFD. Se yttrandet nedan.