Förslag till uppdaterad bostadsstandard
SS 91 42 21:2006

Ett förslag finns nu framme till en uppdaterad bostadsstandard. Den skall ersätta SS 91 42 21:2006. TILRF är remissinstans och vårt svar skall vara inskickat senast 2019-05-17. Se dokumentet nedan.

Alla som vill engagera sig i ett remissvar är mycket välkomna att ingå i en arbetsgrupp eller bara lämna synpunkter om ni hellre vill det. Föreningen behöver dig! Välkommen att höra av dig till info@tilrf.se.