TILRF kommenterar remissen Modernare Byggregler i tidningen Bygg & Teknik

Frågan var vad vi anser om förslaget från Kommittén för modernare byggregler att ta bort systemet med certifierade sakkunniga. Så här svarar vi.
Länk till artikeln.