2020 Modernare byggregler

Nu har vi skickat in TILRF remissvar på remissen Modernare byggregler till Finansdepartementet. Du hittar dokumentet längre ner på den här sidan. Vi har valt att även lägga ut det publikt på hemsidans första-sida under Aktuellt. Nu är det bara att hoppas att det gör skillnad.

Kommittén för Modernare byggregler har under hösten genomfört två hearings där TILRF deltagit. Den första genomfördes den 24 september. Där diskuterades de svenska byggreglerna med utgångspunkt i vägvalen och frågorna i rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler.

Den andra genomfördes den 19 november och där diskuterades kontrollsystemet, hur ser tillämpares problembild ut och vilka idéer finns om lösningar.

Vi var indelade i förutbestämda grupper där varje enskild grupp innehöll representanter från olika samhällsintressen, så pass olika att det var svårt att komma överens om några slutsatser. Frågorna var specifika, men okvalificerat ställda och så övergripande att de inte gick att svara på, man visste helt enkelt inte i vilken ände man skulle börja, och varje fråga skulle sammanfattas på en rad på ett blädderblock, men 6-7 personer tyckte alla olika… Nä den demokratiska processen kändes mest som ett spel för gallerierna.

Vi koncentrerar oss på att skriva vårt formella remissvar på betänkandet.