Möte med BIV och TILRF 2021-05-20

Vi blev inbjudna av Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV, till ett möte för att diskutera hur vi kan samarbeta i projekt och hur vi ser på olika frågor. Vid mötet representerades BIV av Magnus Nordberg och Olga Nilsson. TILRF representerades av Jenny Afvander och Isabel Huszar. Och vi andra lyssnade. Det var ett bra möte. Vi diskuterade de skillnader som finns avs brandfrågor i BBR och i AFS 2020:1, t ex konsekvenserna av sprinkling och vi diskuterade frågor om strömförsörjning av dörröppningsautomatik i utrymningsvägar.

Till mötet hade Isabel och Jenny tagit fram ett dokument om hur vi sakkunniga ser på tillgänglighet och frångänglighet.
Det finns att läsa här nedan.