Blogg

Omöjligheternas byggregler

Översynen av Boverkets byggregler är ute på remiss.  Monika Albertsson, som även är styrelseledamot i TILRF, föreställer sig många “innovativa” lösningar med djupa hus och bara indirekt dagsljus om de nya byggreglerna i presenterad utformning får träda i kraft. Läs bloggen här! […]

Läs mer …