Elcentraler är inte ett väsentligt tekniskt egenskapskrav enligt domslut från MÖD

Under Domar och Myndighetsbeslut hittar du domen kring El-centraler
Styrelsen håller på att analysera domslutet.
Domen är ej möjlig att överklaga vilket betyder att vi inte längre ska kontrollera placeringen i utlåtande inför slutbesked.

Trots domslutet hindrar det oss inte att fortsatt arbeta för och främja att el-centraler ska placeras tillgängligt och användbart genom rådgivning.