Ring ut det gamla – Ring in det nya!

Rakt in i kaklet! Varför måste allt vara klart innan julafton! Jo, jag vet det där med att något avslutas och något nytt tar vid. Ring ut det gamla och ring in det nya osv. Men ändå, det går att slutföra saker i januari också, eller? Som TILRF-are är man ju inblandad i många projekt och alla ska ha allt klart och dessutom i sista minuten! Projekt som man trodde var avslutade poppar upp, jo det var ju det där sista med marken som inte var besiktigat och klart. Projekt som man inte hört något ifrån på ett år och inte trodde man längre var kvar i poppar upp, och håller på att byggas. Det blir panik för ingen har ju tänkt på att man ska granska bygghandlingarna under projekteringen!

Jag ska väl inte klaga för att jobben rasar in av sig själv, men ändå. Det verkar inte som efterfrågan minskar även om vi blir fler, både där jag jobbar på Sweco, och generellt i landet. På Boverkets hemsida finns idag 213 personer registrerade som är certifierade sakkunniga i tillgänglighet och av dessa har cirka 70 personer anslutit sig till vår förening vilket vi i styrelsen tycker är jättekul.

Nyligen släppte vi också vår hemsida, så nu finns vi på nätet och syns också! Föreningen bildades för ett och ett halvt år sedan. Responsen bland myndighet har varit bra. Vi sitter i Bokverkets byggråd, har deltagit i möten om de nya byggreglerna som håller på att tas fram, svarat på remisser har vi gjort och kommer att svara på remisser om föreskriften Arbetsplatsens utformning efter årsskiftet.

Idéerna är många, men som sagt tid är det ont om. Tankar inför det nya året är att ordna studiebesök och bjuda in intressanta personer för föreningens medlemmar att träffa. NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett område som har blivit allt mer aktuellt och där det finns väldigt lite vägledning om i bygglagstiftningen. Två skolor i Stockholmsområdet finns där man jobbat mycket med detta. Kan vara värt ett studiebesök. I styrelsen har vi också en vinnare av S:t Julianpriset i år, Karin Gärdenäs som granskat tillgängligheten när Gustaf Vasa kyrka har restaurerats. Vem vill inte se det! I motiveringen kan man läsa följande:
”Gustaf Vasa kyrka har inte gett avkall på att alla ska kunna delta oavsett funktionsförmåga, trots den stora utmaningen att bygga om en kulturellt värdefull byggnad som denna. Målet har varit full tillgänglighet för alla. Samverkan är en ovanlig entreprenadform vid kyrkorenoveringar men har varit ett framgångsrecept för att kunna modernisera kyrkan och samtidigt värna om de kulturhistoriska värdena” Se mer här http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/St-Julianpriset-/Vinnare-av-St-Julianpriset-2017/

Har du fler idéer eller vill ordna något så hör av dig till oss i styrelsen. Det är ju vi gemensamt i föreningen som skapar innehållet i den.
Rakt in i kaklet var det, snart julfirande och till julafton försöker jag få hem min 91-årige far som numera använder rullstol.

Från oss alla i styrelsen – till er alla därute önskar vi:

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt Tillgängligt År

Vi pennan
Monika Albertsson