Medlemsvillkor

Fullt medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda personer som har godkänd och gällande certifiering.
Medlemskap erhålls genom skriftlig ansökan till styrelsen som därefter behandlar denna ansökan och godkänner för inval. Till enskild ansökan skall bifogas en kopia av gällande TIL certifikat.
Beslut om en eventuell uteslutning av medlem tas av styrelsen och skall delges medlemmen skriftligt med grund för uteslutningen. Grund för uteslutning kan vara återkallandet av gällande certifikat, medlem som ej fullgör sina förpliktelser till föreningen eller motverkar föreningens syften. Utträde ur föreningen skall vara skriftlig. Nytt inträde kan beviljas efter att alla gamla förpliktelser till föreningen har fullgjorts.