Bli medlem

För att ansöka om medlemskap fyller du i ansökningsformuläret nedan.
Årsavgiften för 2024 är 800 kr.
Kryssa för om du önskar att vi publicerar dina kontaktuppgifter på hemsidan.

Du behöver också bifoga ditt certifikat och din senaste årsrapport om du har lämnat en sådan till ditt certifieringsorgan.

Avsikten med en medlemslista på hemsidan är att underlätta för uppdragsgivare att hitta en certifierad tillgänglighetssakkunnig att samarbeta med. Kryssa i rutan om du vill synas där.
Personuppgifterna du lämnat sparas för TILRF:s medlemshantering, men bara så länge du är medlem. De kommer endast att används för inbjudan till våra evenemang eller andra utskick inom föreningen samt för internt arbete inom TILRF och kommer aldrig att säljas eller på annat sätt lämnas ut till tredje part. Har du några frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss.