Inspelning från medlemsmöte finns nu upplagt

Vi hade medlemsmöte den 30 maj 2024

Vilka standarder är relevanta för vårt arbete? Vilka standarder är absolut nödvändiga? Vilka standarder finns som inte är kopplade till de regelverk vi lyder under och som därmed inte ska eller kan användas i vårt arbete? Hur använder vi standarder?